Tucker Carlson speaks with Viktor Orban

When time permits, we will repost this with some of Orban’s speeches and other Hungarian news items we have translated. A quick observation though. Whenever I see a Hungarian, Polish or Bulgarian news report, its startlingly adult. No attacks or hyperbole. No showmanship. Just good questions about policy and questions generated from the answers. When you get to the end, yo feel like there were adults in the room. Western media has infantilized us all in the past 5 decades. Its like intellectual gladiators in the special olympics. Pro-revolutionary people of influence will be lionized. Counter-revolutionary people of influence will be avoided, but if too influential to avoid, Jordan Peterson a few years ago by way of example, a committee will find the most destructive tactics they can before the fact and attempt to destroy them with anything they can think of, relevant or not.

That is the state of the media in the West. It is indeed enemy propaganda and in no way informative.

Here is one video for the moment that may explain a little of what Tucker Carlson describes in his opener. PM Oran’s views on authoritarianism and communism likely made him the target he is of the ‘Lugenpresse’ or enemy propaganda mass media in the West.

Dear Hungarians … Kedves Magyarok …

(Hungarian version below)

As there is a federal election coming up on Sunday, April 8th, two days from now, I thought I might offer a final thought from this website.

As I don’t live in Hungary, there could be a thousand minor issues with which I might object to Viktor’s positions and policies. I recognize that. With distance, the microscope is on low power and the telescope is in use.

But there is one thing I am certain of even from this distance, and it only requires Hungarians to use their telescopes as well.

An experiment is being asked for by all other parties in Hungary. The experiment of allowing Islam, and multiculturalism and socialism, an updated form from the one Hungarians so bravely defended themselves from not all that long ago. to change the basic makeup of Hungary’s people and culture.

if you vote for Viktor Orban, you will not play out that experiment. but good news!

We already know how that experiment goes.

Just look at anywhere else in Europe. They did this experiment and we can see to one degree or another, the now unavoidable sprint to extinction of the local peoples and cultures. Complete with its laws, and its in written rules about how people treat each other, sexual limits and any other kind of behaviour attributable to a people and a culture, are producing 120 db death rattles. We literally are hearing the chain-stoking of an entire continent with its formerly diverse peoples and customs.

George Soros, Merkel, Trudeau, and a number of other far-left wing extremists along with a large number of well placed muslims at the UN and elsewhere, (OIC) have accomplished what the Nazis and Communists failed to do in the 20th century, and in true Sun Tzu form, without even allowing the enemy to state that it is in a war for its own survival.

So, dear Hungarians, the math works like this.

Like suicide itself, you can vote for change, against Viktor Orban, and never, ever take it back. There will be no extricating the qualia of being Hungarian, from the Islamic-socialist, African blend you will be in short order.

No restoring your peoples. Its over. One vote, one people, one time.

Or, you can vote to preserve yourselves and maybe, just maybe, be the seeds with which Western Europe and Canada might get to restore itself to its roots of Greek thought, Christian ethics and Jewish laws.

So for your own sakes, and very possibly the sake of all Western civilization, and the values of the Enlightenment, please vote Viktor Orban.

To get a peek at what you are voting against when you vote for Viktor Orban, here is Michael Hansen’s movie, Killing Europe, which you can see for free here until the voting closes in Hungary:

For those who would like to help Michael recoup his costs for making this film, and help him keep making excellent materials which the legacy media works triple shifts to occult, please donate directly to him at his Go Fund Me page here.

(Hungarian translation to follow)

Kedves Magyarok …

Egy általános választás következik vasárnap, Április 8-án, két nap múlva, ezért azt gondoltam, hogy talán küldhetek egy utolsó gondolatot err?l a web oldalról.

Mivel én nem Magyarországon élek, ezért valószín?leg ezernyi olyan kisebb probléma lehetséges, amiért valaki talán ellenzi Viktor pozícióját és politikáját. Ezt elismerem. A távolság miatt a mikroszkóp már nem használható és teleszkóp kell.

De van egy dolog, amelyr?l ebb?l a távolságból is biztos vagyok, és csak a magyaroknak kell teleszkópot használni.

Egy kísérletre kérnek engedélyt a többi pártok Magyarországon. Egy kísérlet, hogy hagyják, hogy az iszlám, multikulturalizmus és szocializmus, – mely ellen a magyarok olyan bátran védték meg magukat nem is túl régen -, egy frissített formában megváltoztassa a magyar emberek összetételét és kultúráját. 

Ha Orbán Viktorra szavaznak, akkor ezt a
kísérletet rajtuk nem végzik el, de van egy másik jó hír!

Mi már most tudjuk, hogy eddig hogy ment ez a kísérlet.

Csak nézzenek körül Európában! Itt már elvégezték ezt a kísérletet és látható is különböz? szinteken, hogy mennyire elkerülhetetlen a száguldás a helyi lakosok és kultúrájuk kihalása felé. Komplett törvényeivel, írott szabályaival arról, hogyan bánjanak egymással az emberek, szexuális korlátaikkal és minden más olyan viselkedéssel, mely az emberek és kultúrájuk része volt 120 decibeles halálhörgést hallatnak. Mi szinte halljuk a kontinens elhaló hörgését, egy valaha változatos szokások és emberek helyét.

George Soros, Merkel, Trudeau, és a többi baloldali széls?séges és velük együtt pár jól elhelyezett muszlim az ENSZ-ben és máshol (OIC – Az Iszlám Konferencia Szervezet), véghezvitték azt, amit a nácik és kommunisták nem voltak képesek a XX-ik században, ráadásul igazi Sun Tzu formában, anélkül, hogy megengedték volna, hogy az ellenségük azt is felvethesse, hogy háborúban áll a saját túlélésért.

Szóval kedves magyarok, a matek így m?ködik.

Akárcsak az öngyilkosság, szavazhat Orbán Viktor ellen és azt soha, de soha nem csinálhatja vissza. Nem lesz lehet?ség, hogy magyarságát kinyerje abból az iszlamista-szocialista afrikai keverékb?l, amivé hamarosan átváltozik.

Nem lehet majd visszaállítani az eredeti embereket! Annak vége lesz. Egy szavazat, egy ember, egy id?ben.

Vagy szavazhat, hogy meg?rzi önmagát és akkor talán, a magjai lehetnek annak a Nyugat Európának és Kanadának, amely talán vissza tudja állítani a görög gondolat gyökereit, a keresztény erkölcsöt és a zsidó törvényeket. 

Szóval a saját érdekében, valószín?leg az egész nyugati civilizáció érdekében és a Felvilágosodás értékeinek meg?rzéséért, kérem szavazzanak Orbán Viktorra!

Hogy lássák mire szavaznak, ha Orbán Viktor ellen adják le voksukat, itt van Michael Hansen filmje: Európa Meggyilkolása (magyar felirattal), melyet most ingyen nézhetnek meg, amíg a szavazás be nem fejez?dik Magyarországon:

Azok akik szeretnének segíteni Michaelnak, hogy a film költségeit ne egyedül viselje és hogy továbbra is hasonlóan kit?n? tartalmakat jelentethessen meg, miközben a hagyományos média éjjel-nappal az információk elnyomásán dolgozik, kérem adakozzon közvetlenül neki ezen a “Go Fund Me” oldalon itt.

The Hungary Referendum and Mainstream Media Spin

By Ilona Szilágyi 

There seems to be a common theme across the leftist media outlets today as news spreads of the results of Hungary’s referendum on EU migrant quotas. Pervasive are words that fit the leftist narrative such as “defeat” and “failure”.

One particular article referenced Viktor Orban as “…a cartoonish leader” and stated that he now “…stands humiliated”.

What is cartoonish is the reporting. What is humiliating is the seemingly total lack of due diligence applied to an unfortunate number of “news” stories today.

A quick search provides one with all of the data required to fully comprehend the significance of what took place in Hungary yesterday, and what one will find is remarkable.

ilona_002_hungaryrefcompare

In 2003, Hungary held their referendum on whether or not they should join the EU. That received only a 45.6% turnout and of those who voted, only 83% (38% of registered voters) were for joining.

Yesterday’s turnout was quite comparable at 43%. What is not comparable are the results that showed only 1.56% (less than 1% of registered voters) voted “Yes”. This means that 92% (40% of all registered voters) said “No” to the forced migration. If we disregard blank or invalid votes, this increases to 98%.

That is significant. There isn’t a single polling company in the known universe that would not consider 43% to be a sufficient enough cross-section from which to extrapolate.

This is anything but a failure. This not only demonstrates where the Hungarian people actually sit on this issue, but it absolutely provides a strong case for Hexit.

 

The US position on Hungary Vs. the facts

This one is gonna hurt a little for those who remember the USA as a force for truth and liberal values.

To get a sense of ludicrously biased media, and what appears to be bias of the Obama administration, read this article about Hungary’s classical liberal leader, Viktor Orban. Notice that he has been denied an invitation to the White House, in part, for alleged antisemitism.

Mr. Orbán has never received an official invitation to the Oval Office and President Obama has voiced serious concerns about the current direction of Hungary’s leadership. Orbán’s policies are considered racist and anti-Semitic; he declared that he doesn’t want to see Muslim immigrants in his country. His corrupt cronyism has also raised eyebrows in the US.

In many of the Hungarian leader’s speeches he specifically explains that one of the many reasons he does not wish more Islam in his country is in fact the inherent antisemitism in that military-religious paradigm. He said so in major televised speeches in a nation which has an actual Nazi party in Parliament called Jobic. (the leader of which until recently, ironically was Jewish and didn’t know it) This means that President Orban’s direct policy of opposing antisemitism costs political capitol. The real reason the US opposes him should be obvious by now. He is not with the program of civilizational and European suicide by muslims. Here is an interesting current article about Mr. Orban’s policies which make a nice contrast to the US made anti-Orban agitprop.

(JTA) — A court in Budapest has ordered the temporary blocking of about 20 websites that carry Holocaust denial material.

The sites sell the Hungarian edition of a book by a Swedish author that denies that the Nazis committed genocide and makes excerpts available to read on-line, Budapest chief prosecutor Tibor Ibolya said Tuesday, Hungary Today reported.

An investigation of the Hungarian publisher was suspended while the head of the company is out of the country, according to Hungary Today.

While I prefer freedom of speech over these kinds of measures, it remains powerfully indicative of Orban’s actual beliefs. In fact a powerful case could be made that outside of Israel, Hungary may be one of the best friends, meaning non-genocidal, of the Jewish people on this blue rock at this time.

This is a worthywhile time to revisit Viktor Orban’s amazing speech of March of this year where it becomes obvious why the Goverment-Media complex of the culturally-Marxist Western world is so opposed to him.

Prime Minister Orban insists on speaking the truth, supporting Israel, and the right of the nation state to exist. Not to mention clearly opposing Islamic antisemitism which the West is importing as fast as it possibly can.

FirefoxScreenSnapz264

Thank you Johnny U.

Eeyore for VladTepesBlog

And the full speech: