Video of Pali rally in Denmark C/O Gates of Vienna.

This is quite chilling. If this is what is on the surface what is right below it? Ill try and find translations as I get it. Gates of Vienna has some of it translated. Maybe I can get the rest done.

This site, Euro news DK. has some of it

Jew-hatred in Copenhagen
Danish English
Alla-hu Akbar, Alla-hu Akbar Alla-hu Akbar, Alla-hu Akbar
Hitler! Heil Hitler! Hitler! Hitler! Hitler! … Hitler! Heil Hitler! Hitler! Hitler! Hitler! …
Vi skal bare dræbe alle de jøder, mand! Så er vi fri for dem, mand! We must just kill all those Jews, man! Then we’d be rid of them, man!
Alle jøder, mand, de bliver aldrig elsket, aldrig elsket. All Jews, man, they will never be loved, never loved.
[Arabisk] [Arabic]
Vi er parat til alt! Parat til alt! Det er jer [svært at høre]. We are prepared for everything! Prepared for everything! It is you [shouting].
Nu skal I høre. Now listen up.
[Afbryder] Giv os nogle jøder! [Interrupting] Give us some Jews!
Nu skal I høre. Nu går I hjem, træder [??] hvor I vil. Hvis I møder nogen jøder … Now listen up. Now you go home, threading [??] where you want. If you meet any Jews…
[Afbryder] Vi knepper dem, mand! [Interrupting] We fuck them, man!
Fortæl dem hvor mange de har dræbt! Tell them how many they’ve killed.
Fortæl dem hvordan alle arabere fra København, hvordan alle arabere fra Gellerup [?], hvordan alle arabere fra Hitler, hvordan deres straf bliver, for palæstinensernes blod! Tell them how all Arabs from Copenhagen, how all Arabs from [??], how all Arabs from Hitler, how their punishment will be, for the blood of the Palestineans.
[Diverse råben:] Fucking jøder, mand! [Assorted shouting, including:] Fucking Jews, man!
Død over Israel! Death to Israel!
[Koordinerede råb på arabisk] [Coordinated chanting in Arabic]
Dræb jøderne! Kill the Jews!
Allah-hu Akbar Allah-hu Akbar
[Klokken slår 16] [Town bell strikes 16]
Israel under min fod, Palæstina i mit blod! Israel under my foot, Palestine in my blood!
Muhammad Rasul Allah! Muhammad Rasul Allah! [Muhammad is the Messenger of Allah!]
[Går mod Rådhusets indgang – stoppet af politiet] [March towards the town hall entrance, blocked by the police.]
[Reference til Muhammeds jødedrab i Khaybar?] [Arabic – probably a reference to Muhammad killing Jews at Khaybar]
Hallo: Vi skaber nok problemer… Hallo: We may be causing problems…
[Arabisk] [Arabic]
[Politiet blokerer adgangen til Rådhuset] [Police blocks acces to the town hall.]
Down, down Israel! Down, down Israel! Down, down Israel! Down, down Israel!
Down, down USA! Down, down USA! Down, down USA! Down, down USA!
Viva, viva Palæstina! Viva, viva Palæstina! Viva, viva Palestine! Viva, viva Palestine!
[Banner siger:] Er dette forsvar? [The banner reads:] Is this defense?
Viva, viva Palæstina! Viva, viva Palæstina! Viva, viva Palestine! Viva, viva Palestine!
Giv os nogle jøder! Giv os nogle jøder! Eksplosion] Give us some Jews! Give us some Jews! [Explosion heard]
[Arabisk] [Arabic]
Israel under min fod, Palæstina i mit blod! Israel under min fod, Palæstina i mit blod! Israel under my foot, Palestine in my blood! Israel under my foot, Palestine in my blood!
[Arabisk – reference til Khaybar?] [Arabic – possibly a Khaybar reference]
Undskyld, må jeg spørge om noget hurtigt? Må jeg spørge om noget? Excuse me, may I pose a quick question? May I ask you something?

About Eeyore

Canadian artist and counter-jihad and freedom of speech activist as well as devout Schrödinger's catholic

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*